1. szabozoltan cu 510 puncte

2. pitrada cu 507 puncte

3. Nicu cu 500.75 puncte

4. trofin cu 490 puncte

5. vioman99 cu 297.5 puncte

6. Stefan cu 242.5 puncte

7. iodacir cu 174 puncte

8. hrn cu 129 puncte

9. phantom cu 50 puncte

10. genica cu 26 puncte

11. cristianbalanoiu@yahoo.com cu 15 puncte

12. sighita cu 10 puncte