Procese / Processes (dificultate:10%) - termen limita 02.07.2017

A. Procese

Pe calculator ruleaza un numar fix de procese, fiecare utilizand unul sau mai multe dintre cele 4 procesoare P1, P2, P3, P4.

  1. Toate procesele care utilizeaza P1 folosesc P2.
  2. Toate procesele care utilizeaza P3 folosesc P4.
  3. Toate procesele care nu utilizeaza P2 nu utilizeaza nici P4.

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

  1. Toate procesele care utilizeaza P3 utilizeaza P2.
  2. Toate procesele care utilizeaza P1 utilizeaza P4.
  3. Toate procesele care utilizeaza P2 nu utilizeaza P3.
  4. Toate procesele care utilizeaza P3 nu utilizeaza P1.
  5. Toate procesele care utilizeaza P1 utilizeaza P3.
  6. Toate procesele care nu utilizeaza P4 nu utilizeaza P1.

Sursa: adaptare (Ruxandra F. Olimid, dupa o problema postata pe https://brilliant.org)

 

A. Processes

A fixed number of processes runs on Petru’s computer, each using one or more of the four processors P1, P2, P3, P4.

1. All processes using P1 use P2.

2. All processes using P3 use P4.

3. All processes that do not use P2 do not use P4 either.

Which of the following statements are true?

1. All processes using P3 use P2.

2. All processes using P1 use P4.

3. All processes using P2 do not use P3.

4. All processes using P3 do not use P1.

5. All processes using P1 use P3.

6. All processes that do not use P4 do not use P1.

Source: adaptation (Ruxandra F. Olimid, after a problem posted online at https://brilliant.org)


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii

E-mail / E-mail (dificultate:10%) - termen limita 02.07.2017

B. E-mail

Petru deschide clientul de e-mail si observa ceva interesant. Numarul de mesaje citite este inversul numarului total de mesaje (spre exemplu, daca numarul total de mesaje are este 3 cifre, fie el ABC, atunci numarul de mesaje citite este CBA).

Numarul de mesaje necitite are 2 cifre si una dintre ele este 8. Care este numarul de mesaje necitite, stiind ca este mai mic decat 52?

Sursa: adaptare (Ruxandra F. Olimid, dupa o problema din Biblioteca Ludica, Ed.Tehnica, Gh.Paun)

 

B. E-mail

Peter opens the email client and notices something interesting. The number of read messages is the inverse of the total number of messages (for example, if the total number of messages is 3 digits long ABC, then the number of read messages is CBA).

The number of unread messages is 2 digits long and one digit is 8. What is the number of unread messages, knowing that it is less than 52?

Source: adaptation (Ruxandra F. Olimid, after a problem in Biblioteca Ludica, Ed.Tehnica, Gh.Paun)


Vezi comentarii
Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii
ady

Sigur nu este o greseala in enunt? Se cere numarul de mesaje necitite stiind ca are 2 cifre, una este 8 si este mai mic decat 25. Solutia e una banala, 18. Probabil este o mica eroare de redactare.

 


ruxandra

Multumesc pentru observatie, a fost o greseala in enunt.


Decont / Reimbursement (dificultate:10%) - termen limita 02.07.2017

C. Decont

Verificand mesajele, Petru vede ca a primit e-mailul pentru decontarea conferintei la care a participat de curand. Din cauza unei incompatibilitati software, nu reuseste sa citeasca operatorii (+,-,x).

 

Calatorie ... ... ... ... ... ... ... ? 550 EUR

Cazare  ... ... ... ... ... ... ... ? 400 EUR

Mic dejun ... ... ... ... ... ... ... ? 5 ? 15 EUR

Pranz ... ... ... ... ... ... ... ? 3 ? 20 EUR

Pranz la conferinta ... ... ... ... ... ... ... ? 2 ? 20 EUR

Cina ... ... ... ... ... ... ... ? 4 ? 15 EUR

Cina festiva ... ... ... ... ... ... ... ? 1 ? 70 EUR

Taxa participare ... ... ... ... ... ... ... ? 800 EUR

Membru in asociatie ... ... ... ... ... ... ... ? 20% ? 800 EUR

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 1525 EUR

 

Petru nu cere retransmiterea e-mailului pentru ca reuseste sa inlocuiasca ? cu operatorii lipsa si poate sa valideze cererea. Care este decontul complet? Inocuiti ? cu operatorii corecti astfel incat totalul sa fie corect.

Sursa: problema originală (Ruxandra F. Olimid)

 

C. Reimbursement (10%)

Petru is checking the messages and he realizes that he had received the reimbursement e-mail for the conference he had recently attended. Because of a software incompatibility, he fails to read operators (+, -, x).

 

Travel ... ... ... ... ... ... ... ? 550 EUR

Accommodation  ... ... ... ... ... ... ... ? 400 EUR

Breakfast ... ... ... ... ... ... ... ? 5 ? 15 EUR

Lunch ... ... ... ... ... ... ... ? 3 ? 20 EUR

Lunch at venue ... ... ... ... ... ... ... ? 2 ? 20 EUR

Dinner ... ... ... ... ... ... ... ? 4 ? 15 EUR

Social dinner ... ... ... ... ... ... ... ? 1 ? 70 EUR

Conference fee ... ... ... ... ... ... ... ? 800 EUR

Member in the association ... ... ... ... ... ... ... ? 20% ? 800 EUR

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 1525 EUR

 

Petru does not ask for the e-mail to be retransmitted because he succeeds to replace? with the missing operators, and he can validate the request. What is the complete reimbursement form? Replace ? with correct operators so the total is correct.

Source: original problem (Ruxandra F. Olimid)


Logheaza-te in site pentru a trimite solutii si comentarii